ହେ ଭଗବାନ ଟଳମଳ ହୋଇ ଶାଶୁ ବେକରେ ବରଣମାଳା (Garland) ପକେଇଦେଲା,ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜିଭ କାମୁଡି ଦେବେ…ଦେଖନ୍ତୁ Video

Spread the love

ତେବେ ଆମେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହ ଦେଖି ଥିବା ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଜାଳିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ମଜାଳିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେବ।ତେବେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର ଅନେକ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ଯାଇ ଥାଏ।ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବର ଏପରି ଭାବରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଥିଲା।

ତେବେ ଏହି ବର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଦ ପିଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା।ଏହା ସହିତ ଏହି ବର ଏପରି ମଦ ପିଇ ଥିଲା କି ସେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା।ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।ଏହା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଇ ପାରିଲା

ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଥିଲା।ଏହା ସହିତ କେବଳ ସେହି ବର ମଦ ପିଇ ଥିଲା ଏହା ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।ତେବେ ଏହି ବର ଯେତେବେଳେ ବରଣ ମାଳା ସେହି କନ୍ୟାର ବେକରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ

ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।ଯେହେତୁ ସେହି ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି।ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ।ତେବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ଶେଷରେ ନ ଜାଣି ପାରି ସେ ନିଜର ଶାଶୂଙ୍କ ବେକରେ ବରଣ ମାଳା ପକାଇ ଦେଇ ଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନେକ ହସି ଥିଲେ।ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶାରେ ଥିଲେ

ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ।ତେବେ ଶେଷରେ ଏହା ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସି ଥିଲେ।ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ।କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର ଜଣକ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ଏହା ପରେ ସେହି ବରଙ୍କ ନିଶା ଖସିବା ପରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *