ମତେ କରିଦେ କଳା ତୁଳସୀ ସ୍ୱର ରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଖୁସି,ବୁଢାଡଙ୍ଗର କିର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଲି ଚିଲବାହାଲର Nabina Mallik ଗାଇଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ…ଦେଖନ୍ତୁ Video

Spread the love

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଥିବାର ଦେଖା ଯାଉଚି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ।ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥିଲେ।

ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲ।ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରହିଥିଲା।ତେବେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଜଣାଣ ଜଣାଇ ଥିଲେ।ତେବେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।

ତେବେ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରହି ଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ।ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳି ଥିଲା।ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠାରେ ଭଜନ କରିଥିଲେ।ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ଦେଖି ଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରି ଥିଲେ।ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରହିଥିଲେ

ତେବେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଝିଅ ଭଜନ ଗାଇ ଥିଲେ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲ।ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା।ତେବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ।ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥିଲେ।

ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାଇ ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଇ ଥିଲେ।ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଅନେକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରି ଥିଲେ।ସେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ପାରିଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *